Alies werkt gemiddeld 28 uur per week voor Gave. Het loon van Alies is sterk afhankelijk van de giftenstroom.

Wil je Alies steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage? Dat kan via het onderstaande rekeningnummer.

Alle giften voor Alies zijn aftrekbaar bij de belasting omdat Gave een ANBI-status heeft.

U kunt er ook voor kiezen om een machtiging af te geven aan het achterbancomité. Het bedrag zal dan (periodiek) automatisch geïncasseerd worden door het ABC. Voor het afgeven van een machtiging hebben wij uw handtekening nodig. Wanneer u een machtigingskaart wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken bij onze penningmeester en contact opnemen via

info@aliesvoordevluchteling.nl

DONEER

Thanks for submitting!