Alies werkt gemiddeld 28 uur per week voor Gave. Het loon van Alies is sterk afhankelijk van de giftenstroom.

Wil je Alies steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage?

Alle giften voor Alies zijn aftrekbaar bij de belasting omdat Gave een ANBI-status heeft.

Voor het doen van een donatie kunt u gemakkelijk gebruik maken de Geef-knop op deze pagina.

Ook kunt u gebruik maken van het rekeningnummer onderaan deze pagina.

U kunt er ook voor kiezen om een machtiging af te geven aan het achterbancomité. Het bedrag zal dan (periodiek) automatisch geïncasseerd worden door het ABC. Voor het afgeven van een machtiging hebben wij uw handtekening nodig. Wanneer u een machtigingskaart wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken bij onze penningmeester en contact opnemen via

info@aliesvoordevluchteling.nl

 

NL85 INGB 0006 5639 35 t.n.v. St. Gave - Alies Koetsier-Van Ark

DONEER

© Aliesvoordevluchteling.nl

2015-2020

Alle rechten voorbehouden

Stichting Gave heeft een ANBI-status en is een CBF-erkend doel

Correspondentie

Westerakker 20, 8096 MP Oldebroek
Nederland
info@aliesvoordevluchteling.nl
IBAN: NL85 INGB 0006 5639 35
t.n.v. St. Gave - Alies Koetsier-Van Ark

Disclaimer

Achterbancomité (ABC)

Voorzitter:           Chris van der Velden

Secretaresse:       Tine de Vogel

Penningmeester:  Christine Schouten

Lid:                     Hèrald van Ark

Lid:                     Rita Oudendorp

Adviserende leden

Steven Middelkoop

Corné Seldenrijk

Mendy Pluim