Alies werkt gemiddeld 28 uur per week voor Gave. Hiervoor krijgt zij het minimumloon. Alies krijgt als jurist van Gave een salaris, maar dit dient te worden opgebracht door mensen die dit specifieke project steunen. Daarom is financiële steun hard nodig!

HEB JIJ AL EEN LEUKE ACTIE BEDACHT?!

WAT HEB JIJ OVER VOOR HET WERK VAN ALIES?!

HELP MEE

Alies Koetsier - van Ark | Gave | Vluchtelingenhulp | Gebed
Alies Koetsier - van Ark | Gave | Vluchtelingenhulp | Actie
Alies Koetsier - van Ark | Gave | Vluchtelingenhulp | Financieel

GEBED

ACTIE

FINANCIEEL

In de eerste plaats is gebed de beste steun die wij Alies kunnen geven. Zonder Gods hulp is het werk van Alies vruchteloos. Daarom roepen we u en jou hartelijk op om Alies voor te dragen in gebed.

Heb je een leuke actie bedacht, of wil je een vrijwillige bijdrage leveren aan taken die voor Alies georganiseerd worden?

 

Neem dan even contact op met het achterbancomité (ABC) van Alies door op de knop hieronder te klikken.