Alies

Het is mijn passie om mensen verder te helpen die onze kennis en expertise nodig hebben. Door mijn rechtenstudie heb ik de kennis en vaardigheden in huis om asielzoekers verder te helpen die vastlopen in hun asielprocedure. Samen met mijn collega’s van het juridisch team van Stichting Gave kom ik in het bijzonder op voor de rechten van christenasielzoekers.

In samenwerking met de advocaat van de betreffende asielzoeker beoordelen wij het verloop van de asielprocedure en de redenen van afwijzing van de aanvraag. Onze bevindingen delen we middels een expertiserapport. Dit rapport wordt als een deskundigenverklaring ingediend in de asielprocedure. In de hoop en met het gebed dat dit zal aanzetten tot een toewijzing van de aanvraag, waardoor de christenasielzoeker alsnog recht krijgt op een tijdelijke verblijfsvergunning. Voor mijn werk als juridisch consultant bij Stichting Gave ontvang ik geen regulier salaris, maar leef ik 100% van giften.Stichting Gave
Stichting Gave wil vluchtelingen in Nederland zien en liefhebben. Gave vindt het belangrijk dat vluchtelingen zich welkom voelen bij ons. Gave roept kerken en christenen op om vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hen te laten zien wie God is. Gave inspireert, traint en ondersteunt kerken en christenen om contacten met vluchtelingen op te bouwen.

Achterbancomité (ABC)

Het achterbancomité draagt zorg voor het salaris van Alies. Alies ontvangt een salaris op basis van het minimumloon voor 28 uur per week. Dit wordt opgebracht door donateurs, die haar periodiek steunen. Zonder donateurs kan het werk van Alies geen doorgang vinden. Daarom vragen wij u om, in afhankelijkheid van God, te overwegen wat u daarin structureel kunt betekenen. We zijn blij met iedere (periodieke) financiële bijdrage.

Helpt u mee? Dit kan door gebed, door het organiseren van een actie of door financieel te steunen!

 

Alies Koetsier - van Ak | Gave | Vluchtelingenhulp

OVER ALIES