Zoeken

Bewijzen dat je gelooftHoe kun je bewijzen dat je gelooft?

In deze uitgave van Strijdkreet, een online magazine uitgegeven door het Leger des Heils, leert u Hekmat kennen. Hij vertelt zijn levensverhaal. Een verhaal over geloof, over hoop, en over... onrecht. Op dit moment verblijft Hekmat in Nederland.

Hekmat is een Afghaanse christen die ik, namens stichting Gave, heb bijgestaan in zijn asielprocedure. Zijn asielaanvraag is helaas meerdere keren afgewezen. Toch blijven we samen hopen en bidden op recht voor Hekmat.

Bid u mee?

De foto is overgenomen uit het hierboven genoemde artikel.

#Vluchtelingenhulp #Juridisch #IND #Gave #Christelijk #LegerdesHeils #Strijdkreet #AliesKoetsier