Zoeken

Bewijzen dat je gelooftHoe kun je bewijzen dat je gelooft?

In deze uitgave van Strijdkreet, een online magazine uitgegeven door het Leger des Heils, leert u Hekmat kennen. Hij vertelt zijn levensverhaal. Een verhaal over geloof, over hoop, en over... onrecht. Op dit moment verblijft Hekmat in Nederland.

Hekmat is een Afghaanse christen die ik, namens stichting Gave, heb bijgestaan in zijn asielprocedure. Zijn asielaanvraag is helaas meerdere keren afgewezen. Toch blijven we samen hopen en bidden op recht voor Hekmat.

Bid u mee?

De foto is overgenomen uit het hierboven genoemde artikel.

#Vluchtelingenhulp #Juridisch #IND #Gave #Christelijk #LegerdesHeils #Strijdkreet #AliesKoetsier

© Aliesvoordevluchteling.nl

2015-2020

Alle rechten voorbehouden

Stichting Gave heeft een ANBI-status en is een CBF-erkend doel

Correspondentie

Westerakker 20, 8096 MP Oldebroek
Nederland
info@aliesvoordevluchteling.nl
IBAN: NL85 INGB 0006 5639 35
t.n.v. St. Gave - Alies Koetsier-Van Ark

Disclaimer

Achterbancomité (ABC)

Voorzitter:           Chris van der Velden

Secretaresse:       Tine de Vogel

Penningmeester:  Christine Schouten

Lid:                     Hèrald van Ark

Lid:                     Rita Oudendorp

Adviserende leden

Steven Middelkoop

Corné Seldenrijk

Mendy Pluim