Zoeken

De overheid en stichting GaveDaar sta ik dan, op Justitieel Complex Schiphol. Het geeft mij deze ochtend wellicht een wat andere associatie dan het gros van de Nederlanders zal hebben bij de naam ‘Schiphol’. In het Justitieel Complex bevindt zich een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, een detentiecentrum en een rechtbank: in principe volledig gericht op asielzoekers (en hun procedure) en uitgeprocedeerde vreemdelingen. Het bepaalt me bij het contrast. Ik, die vrij ben om via Schiphol te gaan en staan waar ik wil, tegenover de vreemdeling, die op Schiphol hoort dat hij of zij een bevel tot gedwongen terugkeer heeft gekregen of in detentie wordt geplaatst. Het enige wat zo ongeveer hetzelfde is binnen beide complexen zijn de strenge controles waaraan je onderworpen wordt voordat je verder kunt.

Vandaag zijn we uitgenodigd om in gesprek te gaan met de IND. Na de door de o.a. ChristenUnie ingediende motie waarin wordt opgeroepen tot een verbetering van de werkinstructie waarmee de IND bekeringen beoordeelt, heeft de IND verschillende partijen (waaronder Stichting Gave) opgeroepen om mee te denken hoe deze verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Samen met twee christen-asieladvocaten, Kerk in Actie en de Commissie Plaisier gaan we in gesprek met verschillende gehoormedewerkers en hun leidinggevenden: mensen die verantwoordelijk zijn voor het toelatingsbeleid van christenvluchtelingen die hier in Nederland asiel aanvragen. Het is vreemd om oog in oog te zitten met mensen die het lot van vele christenvluchtelingen in hun hand (lijken te) hebben. De wetenschap dat verschillende van hen niet in God geloven blijf ik verbazingwekkend vinden. Het voelt zo onmogelijk dat deze mensen in staat zouden zijn om iets inhoudelijks te beoordelen waar zij zelf volledig buiten staan omdat ze er niet in geloven.

We schetsen aan de hand van praktijksituaties die ons onder ogen komen wat er misgaat, en waar de oorzaken liggen. Die jongen, die moest onderbouwen waarom zijn vader geen christen wilde worden en hij wel, en op dat punt doorslaggevend verloor in zijn asielprocedure. Of die vrouw, die letterlijk vastgepraat werd in haar bekeringsproces, en op de dag af moest kunnen schetsen op welk moment in haar driejarige proces Jezus Christus in haar hart gekomen was. Of die jongere, die op kamp indrukwekkend getuigde over de aanwezigheid van God in zijn leven, maar in het kamertje bij de IND volledig dichtsloeg door de sceptische wijze van vraagstelling, die voor hem bijna aanvallend over kwam.

Het was een goed overleg. Feiten werden op tafel gelegd en pijnpunten werden benoemd. Gesprek werd geopend. Het is goed om de menselijke kant te horen van mensen die in onze beleving de fouten maken en daarvoor verantwoordelijk zijn. Tegelijk het bewust-zijn: het moet beter. Alleen praten lost niet op; veranderingen moeten zich in de praktíjk gaan bewijzen. We gaan kijken wat de motie teweeg gaat brengen. Wordt vervolgd!

#Vluchtelingenhulp #Juridisch #AliesKoetsiervanArk #Christelijk #Gave #Christenunie #IND