Alies Koetsier - van Ark | Gave | Vluchtelingenhulp | Over

Dit zijn Hamed, Samim en Rashed. Drie van de vele uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land. Asielzoekers; de benaming heeft iets onheilspellends in zich. Vindt u niet?

 

Ik zie drie jongens. Ze hebben heimwee naar hun Afghanistan, maar voor hen is er geen weg terug. 

Ik zie drie ex-moslims. Te midden van hun moslimfamilie en –gemeenschap zeiden ze de islam vaarwel. Omdat ze in de leegte van hun jonge leven op zoek gingen, en de God van de Bijbel vonden. Het mocht hen alles kosten.   

Ik zie drie broers. Broeders in Christus. Geconfronteerd met de onvermijdelijke en verschrikkelijke gevolgen van hun belijdenis. ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook U vervolgen.’ ~ Johannes 15

 

Nederland wil deze christenen geen veilig thuis bieden. Daarom is het voor ons tijd om op te staan. Ik help ze graag. In het vertrouwen dat God ons bij zal staan. Helpt u mee?

…’Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof.’ ~ Galaten 6

Kijkt u toe of helpt u mee? Meehelpen kan door gebed, het organiseren van een actie of door financieel te steunen!

© Aliesvoordevluchteling.nl

2015-2020

Alle rechten voorbehouden

Stichting Gave heeft een ANBI-status en is een CBF-erkend doel

Correspondentie

Westerakker 20, 8096 MP Oldebroek
Nederland
info@aliesvoordevluchteling.nl
IBAN: NL85 INGB 0006 5639 35
t.n.v. St. Gave - Alies Koetsier-Van Ark

Disclaimer

Achterbancomité (ABC)

Voorzitter:           Chris van der Velden

Secretaresse:       Tine de Vogel

Penningmeester:  Christine Schouten

Lid:                     Hèrald van Ark

Lid:                     Rita Oudendorp

Adviserende leden

Steven Middelkoop

Corné Seldenrijk

Mendy Pluim