26-10-2021

In de schijnwerpers.... - artikel Veluwse Courant -

ELSPEET – In 1992 begin een groep jonge christenen, die zich geroepen voelden naar vluchtelingen om te zien met het opzetten van Stichting Gave. Inmiddels is deze stichting uitgegroeid tot een volwaardig partner van diverse hulporganisaties inclusief instanties, zoals het COA en IND. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die als missie heeft ,,Het bewerkstelligen dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Zij maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen”. Bij Gave werken ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder vluchtelingen. Zij werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften, die voor hen binnenkomen van een achterban. Eén van de medewerkers is Alies Koetsier uit Elspeet. Als juridisch medewerkster is zij ook als medewerker parttime aan de stichting verbonden.

Hulp vanuit Bijbels perspectief

Alies:,,Gave wil graag dat Nederlanders omzien naar vluchtelingen en dat overal mensen actief worden om vluchtelingen te helpen om in te burgeren. Ze zitten hier vaak zonder familie en missen een netwerk. Gave is vooral actief vanuit de kerken en vrijwilligers. Vluchtelingenhulp doen meer het maatschappelijke aspect. Gave werkt door activiteiten aan te bieden vanuit bijbels perspectief. Asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben kunnen niets, ze mogen niet werken en hebben wel behoefte aan bezigheden. Het doel is in de eerste plaats niet om te evangeliseren, maar vooral het omzien naar hen vanuit onze Bijbelse opdracht. Nu er steeds meer vluchtelingen uit Afghanistan binnenkomen geeft Gave door het hele land toerustingsavonden en worden werkgroepen gevormd om contacten te leggen. Veel van de vluchtelingen worden opgevangen in Heumensoord bij Nijmegen waar wij vanuit Gave ook actief zijn. Daarbij is het contact met COA van belang. Samen met deze organisatie kijken we wat we kunnen doen. Vaak gaat het om praktische zaken en daarbij kunnen vrijwilligers die zich bij Gave melden ingezet worden. Waar vluchtelingenwerk vaak actief is in het ,maatjeswerk’ (één op één) richten wij ons meer op groepen. Als daarbij gesprekken ontstaan over geloof zullen onze mensen proberen een luisterend oor te hebben en mogelijk ook hierin iets voor hen te kunnen betekenen. Daarbij is de taalbarriere vaak wel een lastige hobbel.

Zelf ben ik betrokken geweest bij het AZC in Amersfoort en om contact te kunnen leggen heb ik op advies van collega’s een beeld-woordenboek aangeschaft. Plaatjes kunnen dan een ,gesprek’ prima ondersteunen. Het is heel basic, je probeert wat in het Engels, maar ook dat kunnen veel vluchtelingen nauwelijks verstaan. Daarnaast is het belangrijk dat je hun vertrouwen wint. Vluchtelingen zijn vaak wantrouwend door negatieve ervaringen. Ze weten niet wie ze kunnen vertrouwen. Dat geldt nu zeker voor de mensen die uit Afghanistan komen. Als Nederlanders komen we vaak snel met vragen over waar kom je vandaan, waarom ben je gevlucht enz. Dat is iets wat we moeten afleren. Zorg eerst voor goed contact en laat zien dat je er voor ze wilt zijn. Dat kan door met ze te gaan spelen of sporten, dat is laagdrempelig en kan werken. Daarin moet je investeren, dan kom je soms toch tot gesprekken, hoe gebrekkig ook”.

Missionair juriste

Alies is parttime juridisch medewerker bij Stichting Gave. Ze is afgestudeerd als bachelor in rechtsgeleerdheid (algemeen recht). Ze heeft enkele jaren een eigen juridisch adviesbureau gehad. Ze voelde zich vanuit haar geloof aangetrokken door een advertentie van Gave, waarin iemand gevraagd werd om missionair actief te zijn als jurist. Alies:,,Die combinatie was mij op het lijf geschreven. Toen ik hoorde dat ik geen salaris zou krijgen, maar van giften moest leven heb ik het eerst van me afgezet. Maar het hield me toch bezig. Enerzijds bleef het aan me trekken, maar het vreemde daarbij was dat ik behoorlijk negatief stond tegenover vluchtelingen. Ik werd dus heen en weer geslingerd, maar ben het toch gaan doen. Ik voelde het als een roeping vanuit mijn geloof. Ik ging mee op een kamp en ik was verkocht. Als je die mensen ontmoet kun je niet anders dan te willen helpen. Ik vind het nu nog steeds bijzonder. Soms is het wel jammer dat ik door mijn werk nu niet zo heel veel contact heb met vluchtelingen en meer bureauwerk doe.

Ik ben onderdeel van een juridisch team. Daarmee hebben we veel contacten met advocaten, die een scala aan procedures moeten verwerken. Eén van de redenen dat vluchtelingen asiel aanvragen is dat ze als christenen vervolgd worden. Soms is dat erg lastig om te beoordelen en daarbij doen ze een beroep op ons als christelijke organisatie om hen te helpen bij het onderzoek. Inmiddels zijn we een team met vier collega’s en houden we kantoor in Harderwijk. Het werk loopt de advocaten soms ,over de schoenen’ en inmiddels zijn ze blij met onze ondersteuning. Onze rapporten worden dan ook gebruikt in de procedures bij de rechtbank. Het gevolg is dat er steeds meer advocaten zijn die onze hulp inroepen. Het is evenwel ook voor ons niet altijd gemakkelijk om de juiste vluchtreden te achterhalen. Er zijn bijvoorbeeld verhalen over Iraniers die vluchtelingen laten betalen in ruil voor het krijgen van instructies om zich als christen te kunnen melden. Juist vanuit onze expertise zijn wij beter in staat om dit op juistheid te beoordelen en de advocaten bij te staan. Wij willen ook voorkomen dat men onder dit valse voorwendsel een verblijfsvergunning krijgt. Het blijft een lastige materie, wij kunnen niet in iemands hart kijken, maar elke aanvraag moet wel goed inhoudelijk onderbouwd worden en zeker als het gaat om vervolgde christenen hebben advocaten en de IND daar vaak te weinig tijd voor. Iedereen heeft recht op een inhoudelijke motivatie voor afwijzing of toekennen van een verblijfsvergunning. En als wij in individuele gevallen twijfelen aan de beslissing omtrent het christenzijn van de vluchteling kunnen we vragen om een extra onderzoek.

Natuurlijk zijn er ook andere motieven om te vluchten, maar Stichting Gave richt zich voornamelijk op de gevluchte christenen en checken bij afwijzing op dat op de juiste gronden gebeurt. Ik ben in 2014 met dit werk begonnen en zie dat het werk toeneemt. Blijkbaar zien de advocaten in toenemende mate dat ze baat hebben bij de rapporten die wij schrijven. Die worden ook regelmatig in rechtbankuitspraken genoemd wat andere advocaten dan ook op ons spoor zet. Ik doe met veel plezier dit werk, maar wil ook graag af en toe contact houden met het werk op de vloer met vluchtelingen. Dan voel ik nog sterker hoe fijn het is om voor stichting Gave te werken. Ik hoop dat mijn verhaal ook kan bijdragen als motivatie voor u om dit mooie werk te steunen als particulier, bedrijf of kerk Ik ben ontzettend dankbaar voor iedere vorm van steun.

Afgelopen jaar won ik een gratis website dankzij een hele mooie actie van Wielink Websolutions. We werden als goed doel geselecteerd voor deze gratis website en na een stemmingsronde kwamen we als winnaar uit de bus. Inmiddels is er een prachtige site gerealiseerd met geweldige mogelijkheden. Benieuwd naar het resultaat? Check www.aliesvoordevluchteling.nl). Een enorme opsteker voor mij, want een perfect digitaal visitekaartje is in mijn werk absoluut onmisbaar. Als bedrijf kunt u mijn missie ook periodiek steunen door partner te worden. In ruil daarvoor krijgt u op mijn nieuwe website een logovermelding met bedrijfsverhaal en doorlink naar uw eigen website. Een mooie kans voor u!

Door Albert Goeree