17-04-2021

In vijf jaar meer dan duizend Iraniers en Afghanen in Nederland gedoopt  

Met passie en enthousiasme zet ik me al jaren in voor christenasielzoekers die zich op de Nederlandse staat beroepen voor een rechtmatig en veilig verblijf hier in Nederland. Maar: waar hebben we het eigenlijk over? Hoeveel vluchtelingen kloppen aan bij onze Nederlandse kerken – en vragen uiteindelijk ook om rechtsbescherming? Het RD ging op onderzoek uit:  

Bij tientallen kerken verspreid over heel Nederland zijn de afgelopen vijf jaar meer dan duizend Iraniërs en Afghanen gedoopt. Het ging om ruim 869 Iraanse en meer dan 139 Afghaanse bekeerlingen. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad onder 75 kerken waarvan vaststond of verwacht werd dat zij (veel) contact hebben met Iraniërs en Afghanen. Het ging onder meer om interculturele kerken die zijn aangesloten bij Intercultural Church Plants (ICP) Nederland. Ook werden zes Perzische kerken benaderd en tientallen Nederlandse kerken uit onder meer evangelische kring, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en Gereformeerde Gemeenten (GG). Daaronder waren twintig kerken uit het netwerk van Stichting Gave, die christenen toerust voor contact met vluchtelingen, veelal gevestigd in of nabij een plaats met een asielzoekerscentrum (azc).Van de 75 aangeschreven kerken heeft ruim 80 procent meegewerkt aan een online enquête. Vijftien procent van de respondenten gaf aan dat er minder dan vijf Iraniërs en/of en/of Afghanen bij hun gemeente zijn betrokken. Bij 17 procent van de kerken gaat het om 5 tot 10 personen, 32 procent van de kerken vinkte de optie 10 tot 20 personen aan en 36 procent van de kerken geeft aan meer dan 20 betrokken Iraanse en/of Afghaanse vluchtelingen in hun gemeente te hebben. Bij de deelnemende kerken werden in het jaar 2020 in totaal minstens 117 volwassen Iraniërs gedoopt en 8 Afghanen. Daarbij is uitgegaan van het minimumaantal bij kerken die aangeven dat er bijvoorbeeld „tussen de twintig en dertig” mensen zijn gedoopt.  

In de periode 2016 tot en met 2020 werden in deze kerken in totaal minstens 869 Iraniërs en 139 Afghanen gedoopt. In diverse kerken werden behalve volwassenen ook hun kinderen gedoopt. Het aantal dopelingen verschilt sterk per kerk. Van de kerken waar in 2016 tot en met 2020 Iraniërs werden gedoopt, ging het in 40 procent om 1 tot en met 5 dopelingen, in 12 procent om 6 tot en met 10 dopelingen. Bij 19 procent werden er 11 tot en met 20 vluchtelingen gedoopt, bij 29 procent meer dan 20 vluchtelingen. Ongeveer de helft van de Iraniërs (circa 430) werd gedoopt in Iraanse kerken in onder meer Utrecht, Eindhoven en Almere. Ook enkele evangelische en pinkstergemeenten gaven aan dat er van 2016 tot en met 2020 tientallen Iraniërs zijn gedoopt. In drie kerken of zendingsgemeenten uit de CGK werden respectievelijk vijftien, circa dertig en circa twintig Iraniërs die christen geworden zijn, gedoopt. Bij de kerken waar de afgelopen 5 jaar Afghanen zijn gedoopt, ging het in bijna twee derde (64 procent) om 1 tot en met 5 personen. Bij 4 procent ging het om meer dan 20 vluchtelingen 

Bron: RD 17 april 2021