30-09-2022

Raad van State tikt IND op de vingers inzake beoordeling 'geloofsgroei' asielzoekers

Woensdag jl. sprak de Raad van State zich uit over de wijze waarop de IND ‘geloofsgroei’ van asielzoekers beoordeelt: dat moet beter, zo stelt zij in een uitspraak over de zaak van een Iraans gezin.

In de betreffende zaak stelt de IND -onterecht- dat de asielzoekers geen nieuwe verklaringen aandragen in het kader van hun al eerder gestelde bekering tot het christendom. Om die reden heeft de IND besloten de zaak niet opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

De Raad van State concludeert in de beroepszaak dat de IND te veel uitgaat van het gegeven dat de bekering reeds eerder ongeloofwaardig is bevonden. Juist in een nieuwe procedure is het zeer wenselijk dat de IND inhoudelijk ingaat op de verklaringen die de geloofsgroei onderbouwen.

Mr. Lineke Blijdorp, asieladvocaat die het betreffende gezin bijstaat, spreekt van ‘een doorbraak’ die voor talloze Iraniërs van belang kan zijn: de IND heeft diverse soortgelijke asielzaken zonder inhoudelijke beoordeling terzijde geschoven. Onbehoorlijk en onacceptabel, zo bevestigt de Raad van State nu.

Stichting Gave is blij met de uitspraak van de Raad van State. Voor dr. Marnix Visscher, leidinggevende van het juridisch team bij Gave, biedt de uitspraak enkele ‘belangrijke winstpunten.’ Te vaak wordt een asielprocedure die negatief uitpakt (dat wil zeggen de bekering wordt ongeloofwaardig geacht) als een afgesloten traject beschouwd, terwijl het juist enorm belangrijk is dat -bij het starten van een nieuwe procedure- óók naar het verhaal achter de vorige procedure wordt gekeken; het betreft ten slotte nog altijd dezelfde persoon met hetzelfde bekeringsverhaal. Wanneer de IND de zaken gaat beoordelen zoals de Raad van State nu heeft bepleit, kan dat betekenen dat een (in eerste instantie negatief beoordeelde) bekering door aanvullende verklaringen van de asielzoeker in een nieuwe procedure alsnog in een positief besluit eindigt. Dat laatste is een belangrijke doorbraak in de beoordeling van een herhaalde asielaanvraag op grond van bekering.

Bron: www.rd.nl